Monday, May 18, 2015

Katula-tula Katali


Artinya, katula-tula (terlunta-lunta), katali (terikat atau terbelenggu). Terjemahan bebasnya, terlunta-lunta sekaligus terikat. Maknanya menggambarkan orang yang selalu dirundung kesusahan atau malapetaka tiada henti.
Image result for terikat
Harus diakui dengan jujur, tidak sedikit orang yang pernah mengalami katula-tula katali. Kebahagiaan menjauh, rezeki sembunyi, musibah demi musibah tak kunjung henti. Namun, bagi orang jawa keadaan ini bukan beban yang mematikan ,melainkan dianggap sebagai batu ujian. Mengeluh memang mengeluh, tetapi keluhannya sering ditelan kembali. Menurut kepercayaan di jawa, sesambat atau berkeluh kesah hanya akan membuat ringkih (rapuh) jiwa dan semangat hidup saja.

Contoh kejadian ini, dalam peristiwa perwayangan, adalah ketika Pandawa kalah bermain dadu dari kurawa dan diusir dari Hastinapura selama tiga belas tahun. Dengan tabah dan tawakkal, mereka menjalani hukuman ''aneh'' itu. Ternyata, bukan kekalahan atau kehancuran yang diperoleh, melainkan kemenangan dan kamukten yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya. Gara-gara dibuang itulah, mereka mampu mendirikan negara Amarta yang gemah ripah loh jinawi. Untuklolos dari katula-tula katali diperlukan semangat dan kesabaran yang tidak pernah mati.

No comments:

Post a Comment