Monday, September 21, 2015

Ungkapan "Angkara Gung ing Angga Anggung Gumulung" dalam aspek moral,akhlak,dan kepribadian

Image result for kesabaran orang jawa
Artinya,Angkara gung (angkara besar),ing angga (di badan),anggung gumulung (selalu menggelora).Mengingatkan bahwa di dalam diri manusia terdapat nafsu yang sewktu-waktu dapat membesar dan bergolak, bisa saja kita tergulung dan jadi permainan belaka,  tak ubahnya perahu kecil yang diterpa gelombang samudra.

Angkara murka seolah sudah menjadi ciri manusia.Contoh paling ekstrem adalah perang dunia 1 dan 2 yang entah berapa ratus ribu saja korbannya.Mayat lelaki, perempuan, dan anak-anak berserakan. Ratusan ribu orang kehilangan rumah dan pekerjaan, menjadi cacat, serta jatuh miskin. Ratusan ribu bangunan di bumihanguskan, negara porak-poranda. Padahal jika dirunut, bukankah semua itu hanya menuruti nafsu angkara murka pemimpin-pemimpin  dunia masa itu  ?     Peribahasa ini juga mengisyaratkan, lantaran setiap manusia mampunyai bibit angkara murka di dalam dirinya,  maka mereka harus pandai-pandai, mengendalikannya.Manakala lengah dan angkara murka itu menjelma, yang terlibas bukan diri sendiri saja,  tetapi orang lain pun akan ikut menanggung akibatnya.

No comments:

Post a Comment